Mapa strony


 

 
Witamy na polskojęzycznych stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Wsi, Środowiska i Rolnictwa Kraju Zwiazkowego Brandenburgia.

Znajdą tu Państwo informacje o zadaniach i organizacji ministerstwa, a także wybrane informacje specjalistyczne.
Nie wszystkie treści niemieckojęzycznej strony internetowej są dostępne w polskiej wersji językowej.
Korzystając z alfabetycznego przeglądu tematów dotrzeć można bezpośrednio do wszystkich stron polskojęzycznego serwisu.

Zestawienie ogólne służące nawigacji

Informacje interdyscyplinarne
 
Prasy i public relations   Publikacje   Polityka  
   Informacje dla przedstawicieli        mediów *    Publikacje *    Rozwój zrównoważony *
   Komunikaty prasowe *    Raporty *    Prawo  
   Imprezy i uroczystoście *    Dane (LUIS BB 5)     Środki pomocowe *
   Konkursy *    Informacje geograficzne    Współpraca
      międzynarodowa
   Ogłoszenia *    RFN / Kraje związkowe *
   
Ochrona środowiska ogólnie   Administracja   Servis
 Przegląd *  Minister i Sekretarz stanu  Przegląd *
 OOŚ i SOOŚ  Struktura / organizacja  Adresy
 Stowarzyszenia *  MRSRZ 1  Edukacja ekologiczna * /  
     
 Edukacja i badania rolnicze * 
 Informacje *  LfU 2    Stopka wydawnicza *
 Odpowiedzialność *   LELF 3 *   Statystyka wejść na stronę *
  LFB 4 * 
 
  Gospodarka i Środowisko     Informacje specjalne    
   Partnerstwo środowiskowe    Informacje powodziowe  
   Audyt ekologiczny / EMAS *    Dane pomiarowe jakości powietrza *  
   Zezwolenia  
   
Działy
 
   Gospodarka odpadami    Gleba, geologia środowiska 
i tereny zastarzałego skażenia
 Leśnictwo i łowiectwo
   Ochrona przed imisją & Klimat    Rozwoju Wsi    Rolnictwo i rybołówstwo
    Ochrona przyrody    Ochrona wód / Gospodarka wodna
 

1 - Ministerstwo Rozwoju Wsi, Środowiska i Rolnictwa Kraju Zwiazkowego Brandenburgia  
2 - Krajowy Urząd Środowiska
3 - Krajowy Urząd ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa i Scalania Gruntów
4 - Lasy Krajowe Brandenburgii
5 - Brandenburski Rolnictwo i system informacji o srodowisku
*  - po niemiecku