Odpady i gospodarka odpadami

 
 

Po roku 1990 użytkowanie istniejących starych składowisk odpadów stało się w ramach reorganizacji gospodarki odpadami, a także w celu zapewnienia bezpiecznego i pewnego ich usuwania rzeczą nieodzowną. W krótkim czasie zamknięto setki składowisk. Filar brandenburskiej gospodarki odpadami stanowiło odtąd pozostałych 68 składowisk.

Początkowo składowanie pozostawało głównym sposobem utylizacji odpadów. Od 1992 roku, odkąd to w Brandenburgii sporządza się bilanse odpadów, udało się zmniejszyć ilość składowanych odpadów stopniowo z czterech do mniej więcej pół miliona ton. Wynika to nie tylko z unikania wytwarzania odpadów, ale przede wszystkim z ich wykorzystania oraz z realizowanej od 2005 roku obróbki odpadów nieprzydatnych, która w Brandenburgii dokonuje się przeważnie w ramach specyficznych procedur przepływu materiału..

Łącznie na terenie Brandenburgii istnieje ponad 700 instalacji służących do wykorzystywania i przetwarzania odpadów. Pozostałe odpady nienadające się jako surowiec wtórny deponowane są – w skali całego landu – jeszcze tylko na ośmiu składowiskach. Dzięki rosnącemu materiałowemu wykorzystaniu, wytwarzaniu wysokiej jakości paliw zastępczych z części odpadów o dużej wartości opałowej, składowaniu wyłącznie odpadów o niskiej reaktywności oraz ewidencjonowaniu i proporcjonalnemu wykorzystaniu gazu wysypiskowego w przypadku ponad 50 składowisk gospodarka odpadami w kraju związkowym Brandenburgia przyczynia się dziś już w znacznym stopniu do ochrony klimatu i zasobów.

Najwyższym urzędem ds. odpadów jest ministerstwo, wyższym urzędem – Krajowy Urząd ds. Środowiska. Niższymi urzędami ds. gospodarki odpadami są z kolei powiaty i wydzielone miasta. Obowiązkowe zadanie publicznoprawnego usuwania odpadów realizowane jest również przez powiaty i wydzielone miasta bądź też w ramach utworzonych przez nie związków celowych. Proces usuwania odpadów niebezpiecznych sterowany jest od 1995 roku centralnie przez Spółkę Odpadów Specjalnych w Brandenburgii/Berlinie – Sonderabfallgesellschaft Brandenburg/Berlin mbH (SBB). Odpowiedzialna jest ona nie tylko za szereg zadań związanych z gospodarką odpadami, lecz także za udzielanie zezwoleń oraz sprawowanie kontroli nad wszelkimi transgranicznymi przewozami odpadów.

Letzte Aktualisierung: 01.08.2016

Widok Działy

zur Themenübersicht


Kontakt:

MLUL, Abteilung Umwelt,
Klimaschutz, Nachhaltigkeit
Referat 52
Dr. Bernard Wroński
Tel.: 0331/ 866 -7567
Fax: 0331/ 866 -7241
E-Mail: Dr. Bernard Wroński