Klimat


 
 

"Każdy ma prawo do ochrony swojej nietykalności przed obrażeniami i niedopuszczalnymi zagrożeniami wynikającymi ze zmian naturalnych podstaw życia."

(Konstytucja kraju związkowego Brandenburgia)
 

Unikać tego, nad czym nie da się zapanować, i zapanować nad tym, czego nie da się uniknąć – aktualne zadania polityki klimatycznej

Państwa świata zaakceptowały, że wzrost średniej temperatury globalnej należy ograniczyć do 2 stopni w porównaniu z poziomem przedindustrialnym – po to, by uniknąć tego, nad czym nie da się zapanować. Szanse na osiągnięcię tego celu nadal istnieją. Jeżeli jednak ma do tego dojść, emisje do klimatu spowodowane przez człowieka mogą wynosić najpóźniej w 2050 roku – w skali świata – tylko połowę tego, ile wynosiły w 1990 roku. Dla państw uprzemysłowionych oznacza to ograniczenie nawet o 80 do 90 proc.

Parlament krajowy Brandenburgii dokonał w 2008 roku aktualizacji swoich krajowych celów politycznych w zakresie ochrony klimatu. Celem Brandenburgii jest zmniejszenie emisji CO2 spowodowanych wytwarzaniem energii do 2020 roku o 40 proc., a do 2030 roku o kolejne 35 proc. w porównaniu z rokiem 1990. Do 2008 roku osiągnięto mniej więcej 33 proc. redukcji.

Letzte Aktualisierung: 26.04.2015

Widok Działy

zur Themenübersicht

Dalcze informacje:Kontakt:

MLUL, Abteilung Umwelt,
Klimaschutz, Nachhaltigkeit
Referat 53
Dr. Volker Rietz
Tel.: 0331/ 866 -7345
E-Mail an: Dr. Volker Rietz