Przepisy prawne

 
 

Sytuacja prawna

Ustawodawstwo Brandenburgii wkomponowane jest w przepisy prawne Republiki Federalnej Niemiec i Unii Europejskiej. Kraje związkowe mogą ustanawiać prawo tam, gdzie władze federalne nie mają kompetencji ustawodawczej lub jej nie realizują.

Podstawę brandenburskiego ustawodawstwa stanowi konstytucja krajowa uchwalona w dniu 14 czerwca 1992 roku w wyniku referendum. 

Od czasu swojego ukonstytuowania się w 1990 roku parlament krajowy uchwalił szereg ustaw krajowych. Uzupełnienie tych ustaw stanowią liczne przepisy administracyjne.

Wybór przepisów prawnych (ustawy, rozporządzenia, dekrety, obwieszczenia, zarządzenia i przepisy) kraju związkowego Brandenburgia z odniesieniami do ustaw federalnych obejmuje następujące dziedziny (patrz lewa).

Aby otrzymać przegląd ustawodawstw elektronicznych i obrzędów Brandenburgii jest w jej autentycznym i prawnie wiążącej formie pod www.landesrecht.brandenburg.de dostępne. Dostępne są wersje nieoficjalne prawnej w bazie kraju (BRAVORS) pod www.bravors.brandenburg.de.

Wgląd w przepisy prawne Republiki Federalnej Niemiec uzyskać można w Monitorze Federalnym:

Bundesanzeiger Verlags-GmbH
Postfach 13 20
53003 Bonn
www.bundesanzeiger.de

Dalszych informacji dotyczących "prawa ekologicznego" udziela zarejestrowane Towarzystwo Prawa Ekologicznego GfU (Gesellschaft für Umweltrecht e.V.).

Letzte Aktualisierung: 02.07.2018