Gospodarka i Środowisko


 


 

Partnerstwo gospodarki i środowiska przyczynia się do rozwoju ekonomicznego Brandenburgii. Dążenie do zachowania nienaruszonego środowiska stanowi też o atrakcyjności kraju związkowego.

Partnerstwo środowiskowe Brandenburgii to projekt kooperacyjny gospodarki i rządu krajowego. Wspiera ono rozwój gospodarki zgodny z zasadami ochrony środowiska. Ponadto gwarantuje uwzględnienie interesów gospodarczych w polityce środowiskowej. Uczestnikami partnerstwa są zwłaszcza przedsiębiorstwa posiadające tzw. świadomość ekologiczną. Partnerstwo stwarza im możliwość korzystania ze szczególnych przywilejów.

W przypadku instalacji przemysłowych ochronę środowiska gwarantuje procedura przygotowania decyzji administracyjnej w zakresie ochrony przed imisjami. W jej trakcie sprawdza się oddziaływanie pracy instalacji na środowisko oraz udziela się zezwolenia na eksploatację instalacji zgodną z prawem.

W ramach tego postępowania, a także innych postępowań zezwalających, ustawodawca przewiduje w przypadku niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) w celu ustalenia, opisania i ewaluacji oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko. Wynik OOŚ należy wziąć pod uwagę przy udzielaniu zezwolenia.

W przypadku projektów i programów instrumentem prawa dotyczącego środowiska jest Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ). Znajduje ona zastosowanie już w fazie poprzedzającej realizację przedsięwzięcia na poziomie projektowania. Oddziaływania na środowisko prezentowane są w raporcie o stanie środowiska. Wynik SOOŚ należy uwzględnić podczas przygotowywania projektów i programów, a także wprowadzania do nich zmian.

Letzte Aktualisierung: 30.01.2014

Widok Działy

zur Themenübersicht

Dalcze informacje:Kontakt

MLUL, Abt. Umwelt, Klimaschutz, Nachhaltigkeit
Geschäftsstelle der Umweltpartnerschaft
 
Leitung
Axel Steffen
Tel.: 0331 866-7300
 
Geschäftsstelle
Tel.: 0331 866-7888
 
Fax: 0331 866-7241
E-Mail an die Geschäftsstelle