Administracja

Brandenburgii rolna, zarządzanie środowiskiem i las - Struktura

 
 

Zasady organizacji administracji kraju związkowego Brandenburgia zapisane zostały w krajowej ustawie o organizacji. Krajowe urzędy dzielą się na najwyższe urzędy krajowe, wyższe urzędy krajowe i niższe urzędy krajowe. Najwyższymi urzędami krajowymi są ministerstwa krajowe. Wyższe urzędy krajowe podlegają bezpośrednio jednemu z najwyższych urzędów krajowych i są właściwe dla całego kraju związkowego.

Niższe urzędy krajowe podlegają jednemu z najwyższych urzędów krajowych i są właściwe dla części kraju związkowego. Instytucje kraju związkowego to prawnie niesamodzielne, wyodrębnione organizacyjnie części administracji krajowej. Działalność ich ukierunkowana jest głównie by wspierać urzędy w kraju związkowym. Zakłady krajowe to prawnie niesamodzielne, organizacyjnie wyodrębnione części administracji krajowej, które wykonują czynności gospodarcze służące głównie celom publicznym.

Na obszarze rozwoju obszarów wiejskich, środowiska, rolnictwa i leśnictwa jest / są:

 • Najwyższy urząd krajowy:
  » Ministerstwo Rozwoju Wsi, Środowiska i Rolnictwa Kraju Zwiazkowego Brandenburgia (MLUL), 
 • Wyższy urząd krajowy:
  » Krajowy Urząd Środowiska (LfU), 
  » Obszarów Wiejskich, Rolnictwa i Scalania Gruntów (LELF)
 • Instytucja kraju związkowego (§ 9 Krajowej ustawy o organizacji (LOG):
  » Lasy Krajowe Brandenburgii (LFB)
  » Park Narodowy Dolina Dolnej Odry (NLPUO)

Powiatom i wydzielonym miastom przekazano pod specjalnym nadzorem ministerstwa różnego rodzaju kompetencje jako zadania obowiązkowe w celu wypełnienia ich zgodnie z udzielonym poleceniem (reforma funkcji).

Letzte Aktualisierung: 05.04.2016

Widok Działy

zur Themenübersicht


Kontakt:

MLUL, Abteilung Zentrale
Angelegenheiten
Referat 14 "Organisation, E-Government"
Tel.: 0331/ 866 -7290
E-Mail an: Ingolf Kuhlmeier