Ekspertyza i Ocena strategiczna oddziaływania na środowisko


 

Ekspertyza oddziaływania na środowisko i ocena strategiczna oddziaływania na środowisko w Brandenburgii

Ministerstwo Środowiska jest od roku 1993 centralną placówką zarządzającą i koordynującą w zakresie wszelkich spraw związanych z ekspertyzą oraz strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w kraju federalnym Brandenburgia. Organizacyjnie kompetentny jest tu Referat Prawno-Elementarny 51 w Wydziale 5 – Środowisko, Ochrona Klimatu, Rozwój Zrównoważony.

Dalsze informacje:

Letzte Aktualisierung: 27.04.2012

Widok Działy

zur Themenübersicht

Kontakt:

MLUL, Abteilung Umwelt,
Klimaschutz, Nachhaltigkeit
Referat 51
Detlef Urbanitz
Tel.: 0331/ 866 -7249
Fax: 0331/ 866 -7241
E-Mail an: Detlef Urbanitz