Ministerstwo Rozwoju Wsi, Środowiska i Rolnictwa


 
 

Ministerstwo Rozwoju Wsi, Środowiska i Rolnictwa (MLUL) powstało wraz z utworzeniem rządu kraju związkowego Brandenburgia w dniu 5 listopada 2014 roku w wyniku wyborów do Landtagu VI kadencji

Na stanowisko ministra powołano pana Jörga Vogelsängera (SPD). Jörg Vogelsänger jest posłem w Landtagu Brandenburgii.

Funkcję sekretarza stanu w ministerstwie pełni pani dr. Carolin Schilde.

Kierownikiem biura prasowego obejmującego dział public relations oraz współpraca z zagranicą, jest pan dr. Jens-Uwe-Schade.

Ministerstwo jest najwyższym urzędem landowym. Na szczeblu wydziałowym realizuje następujący zakres zadań:

Ministerstwu podlega Urząd Krajowy ds. Środowiska Brandenburgii (LfU) z prezesem Dirkiem Ilgensteinem, Urząd Krajowy ds. Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Reorganizacji Pól (LELF) z prezesem Peterem Hartigem, Zakład Krajowy Lasy Gospodarcze Brandenburgii (LFB) z dyrektorem Hubertusem Krautem oraz Park Narodowy Dolina Dolnej Odry z dyrektorem Dirkiem Treichelem.

Letzte Aktualisierung: 22.03.2019

Widok Działy

zur Themenübersicht