Sekretarz stanu pani Dr. Carolin Schilde


 

Sekretarz stanu, dr Carolin Schilde, urodziła się 7 stycznia 1964 roku w Schönbergu, w dzisiejszym powiecie Nordwestmecklenburg. Jest zamężna, ma dwoje dzieci, mieszka w Poczdamie.

Studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej (PH) w Poczdamie ukończyła w 1987 roku, uzyskując dyplom pedagoga w zakresie biologii i chemii. W 1992 roku doktoryzowała się w Instytucie Chemii Fizycznej, otrzymując tytuł dr. rer. nat. na Uniwersytecie Poczdamskim. Po zakończeniu doskonalenia zawodowego w zakresie służby administracyjnej została wpierw referentem w grupie projektowej ds. przedsięwzięć pilotażowych i demonstracyjnych w dziedzinie pozaszkolnej edukacji ekologicznej w Ministerstwie Środowiska, Ochrony Przyrody i Planowania Przestrzennego Kraju Związkowego Brandenburgia.

Następnie pracowała jako referent w administracji landowej. W 2003 roku została oddelegowana do Landtagu Brandenburgii w charakterze referenta – w specjalistycznej grupie roboczej ds. rolnictwa, ochrony środowiska i planowania przestrzennego klubu SPD.

Od 2005 roku dr Carolin Schilde pełniła funkcję dyrektora biura ministra w Ministerstwie Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Konsumentów.

Po wyborach do Landtagu w 2009 roku objęła stanowisko kierownika Referatu ds. Rozwoju Wsi / Najwyższego Urzędu ds. Scalania Gruntów w Ministerstwie Infrastruktury i Rolnictwa (MIL), a od 2011 roku pracowała jako kierownik Referatu do Spraw Zasadniczych związanych z Rozwojem Wsi, Rolnictwem i Sprawami Prawnymi.

W 2014 roku dr Carolin Schilde została dyrektorem Wydziału Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Lasów Gospodarczych w Ministerstwie Infrastruktury i Rolnictwa (MIL), a także przewodniczącą rady fundacji w krajowej fundacji stadnin koni Brandenburgisches Haupt- und Landgestüt Neustadt/Dosse.

Od czasu utworzenia nowego rządu Brandenburgii VI kadencji w dniu 5 listopada 2014 roku dr Carolin Schilde sprawuje funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Wsi, Środowiska i Rolnictwa (MLUL).

Letzte Aktualisierung: 05.11.2014

Widok Działy

zur Themenübersicht

Staatssekretärin

Dr. Carolin Schilde (© Fabian Schellhorn)

» Download
   (300 dpi, JPG-Datei 1,05 MB)