Powietrze


 

W celu zapewnienia jakości powietrza Unia Europejska zatwierdziła w Dyrektywie o jakości powietrza (2008/50/EG) wartości maksymalne m.in. pyłu zawieszonego, dwutlenku azotu. 

Potsdam, Verkehr am Hauptbahnhof/Lange Brücke (© Hartmut Krenz)Potsdam, Verkehr am Hauptbahnhof/Lange Brücke © Hartmut KrenzW roku 2010 we wschodniej Brandenburgii wystąpiło przekroczenie krótkoterminowych wartości pyłu zawieszonego PM10 na 50 µg/m3 w ciągu ponad 35 dni. Przyczyną były niekorzystne warunki meteorologiczne rozprzestrzeniania się mas powietrza, tzw. zjawisko epizodyczne, które doprowadziło do przekroczenia dopuszczalnej normy. Powiadomiono Komisję Europejską o przyczynach oraz podjętych środkach w obszarach gmin dotkniętych sytuacją. (zob. sprawozdanie: link)

Dla miast Brandenburg n.Hawelą i Poczdam złożono przed komisją wniosek zgodnie z art. 22. Dyrektywy 2008/50/EG o przedłużenie terminu dotrzymania normatywnych wartości granicznych dwutlenku azotu, które nie były spełnione w roku 2010. Ze względu na przedłużenie terminu o 20 Lutego 2013 przez Komisję Europejską, dotknięte miasta mają do 2015 roku w celu zapewnienia zgodności z dopuszczalnymi stałe. Do roku 2011 do 2014 powinny NO2 roczne średnie wartości 40 μg/m3-Grenzwert przekroczyć 50 procent tolerancji i należy ściśle przestrzegać w roku kalendarzowym 2015..

Dalsze informacje:

  • Raport na temat przyczyn przekroczenia 24-godzinnego ograniczenia dla pyłu zawieszonego PM10 w Brandenburgii w 2010 roku oraz środki podjęte w celu ich uniknięcia (po niemiecku)
    » Aktualizacja 2011  (po niemiecku)
Letzte Aktualisierung: 16.03.2016

Widok Działy

zur ThemenübersichtKontakt:

MLUL, Abteilung Umwelt,
Klimaschutz, Nachhaltigkeit
Referat 54
Dipl.-Biophys. Jens Krüsmann
Tel.: 0331/ 866 -7911
E-Mail an: Jens Krüsmann