Kontrola jakości powietrza


 

Neues Fenster: Bild vergrößernMessstationen zur Überwachung der Luftqualität © LfUKontrolę jakości powietrza w Brandenburgii prowadzi się w oparciu o automatyczną sieć pomiaru jakości powietrza zgodnie z wytycznymi unijnymi na podstawie koncepcji zatwierdzonej przez Ministerstwo Środowiska Brandenburgii (KÜL).

Aktualne wartości pomiarowe substancji szkodliwych (ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), cząstki pyłu drobnego (PM10), dwutlenek siarki (SO2) i tlenek węgla (CO)) publikowane są niezwłocznie w Brandenburski Rolnictwo i system informacji o środowisku (LUIS-BB).
Uzupełnieniem zebranych w ten sposób wyników są zestawienia obowiązujących wartości granicznych oraz miesięczne i roczne analizy.

https://luftdaten.brandenburg.de (dane powietrze) pobieranie

W ramach stałej kontroli powietrza Krajowy Urząd Środowiska utrzymuje automatyczną sieć pomiaru jakości powietrza składającą się z

  • 15 stacji kontroli powietrza w miastach i obszarach wiejskich, 
  • 4 stacji kontroli powietrza w obszarach leżących w pobliżu miejsc o większym natężeniu ruchu. 

Sieć uzupełniają przejściowe stacje bądź pojazdy pomiarowe wykonujące specjalne zadania, takie jak:

  • Monitorowanie obciążenia powietrza zanieczyszczeniami, zwłaszcza pyłem drobnym, w wyznaczonych głównych punktach natężenia ruchu (obecnie 3 stacje pomiarowe),
  • Ustalanie imisji w pobliżu dużych obiektów hodowli zwierząt bądź dużych obiektów przemysłowych (obecnie 1 stacja pomiarowa),
  • Ustalanie obciążenia pyłem drobnym we wrażliwych ekosystemach.

Poza tym istnieją punkty pomiarowe mające na celu określanie składników w opadzie pyłu / w depozycji.

Ponad 100 urządzeń pomiarowych dostarcza codziennie do 12 tys. wartości pomiarowych, które są automatycznie przekazywane do centrali sieci pomiarowej LfU, kontrolowane i tu publikowane.

Więcej informacji:

Widok Działy

zur Themenübersicht


Kontakt:

Landesamt für Umwelt
Abteilung Technischer Umweltschutz 1
Referat T 14 - Luftqualität, Nachhaltigkeit
Tel.: 033201/ 442-313
Fax: 033201/ 442-398
E-Mail: Messnetzzentrale