Geologia środowiskowa


 

W problematyce geologia gleby zyskuje coraz większe znaczenie ze względu na troskę o warunki życiowe i minimalizację ryzyka katastrof.

Krajowy Urząd Górnictwa, Geologii i Surowców Mineralnych jako instytucja podporządkowana Ministerstwu Gospodarki prowadzi system informacji fachowych w zakresie geologii gleb, w którym zamieszczono przede wszystkim dane z kartowania gleb krajowych z uwzględnieniem profili i struktury poszczególnych stanowisk, właściwości i charakterystyki gleb i substratów. Jako instytucja specjalistyczna urząd opracowuje dokumentację geologiczną i tematycznie związaną z geologią od powierzchni glebowej po głębokie warstwy Ziemi na potrzeby planistyczne i rozwoju infrastruktury.

Informacje w zakresie geologii gleb sporządzone są w skali kraju związkowego, po części w skali regionalnej (kartowanie geologii gleb, system informacji specjalistycznej geologia gleb, mapa geologiczna, przeglądowa mapa glebowa 1:300.000 "BÜK 300").

Nadzór merytoryczny nad geologią gleb i wód sprawowany jest wspólnie z Ministerstwo Gospodarki i Energia (MWE).

Letzte Aktualisierung: 14.08.2018

Dalcze informacje
(po niemiecku):


Kontakt

LBGR, Geologischer Dienst
Dezernat 11 Bodengeologie
Dr. Dieter Kühn
Tel.: 0355/ 48640-151
E-Mail an: Dr. Kühn