NATURA 2000 - Europejska sieć obszarów chronionych


 


 

Europejska sieć obszarów chronionych NATURA 2000 służy długookresowemu zachowaniu bioróżnorodności w krajach wspólnoty UE. Realizacja sieci NATURA 2000 należy tym samym do najważniejszych zadań specjalistycznych administracji ochrony przyrody w Brandenburgii.

Brandenburgia bogata jest przede wszystkim w dobrze zachowane krajobrazy półnaturalne. W celu zachowania występujących tu cennych siedlisk, gatunków fauny i flory oraz krajobrazów kulturowych dla przyszłych pokoleń wyznaczane są na podstawie rozporządzeń administracyjnych obszary chronionego krajobrazu i rezerwaty przyrody

Letzte Aktualisierung: 20.06.2017

Übersicht


Natura 2000 in Brandenburg


 


Kontakt:

MLUL, Abteilung Naturschutz
Stabsstelle Umsetzung FFH-Richtlinie
Sabine Mautz
Tel.: 0331/ 866 -7192
E-Mail an: Sabine Mautz