Ramowa Dyrektywa Wodna Unii Europejskiej - Wody podziemne


 

Ramowa Dyrektywa Wodna (2000/60/EG, RDW) i Dyrektywa Wód Podziemnych (2006/118) Unii Europejskiej stanowią ramy prawne ochrony i zagospodarowania zasobów wód gruntowych (podziemnych) w Europie. Obie dyrektywy mają na celu doprowadzenie do dobrego stanu chemicznego i ilościowego tych zasobów wodnych. Realizując ten cel należy wykonać następujące etapy prac:

  • Inwentaryzację czynników negatywnie oddziałujących na wody gruntowe
  • Realizację programu monitorującego właściwości i poziom wód gruntowych
  • Koncepcję i realizację zabiegów w zasobach wód gruntowych, które znajdują się w niepożądanym stanie 
  • Dokumentację wykonanych prac w planach zagospodarowania i programach operacyjnych

Krajowy Urząd Środowiska Brandenburgii opracował dla obszaru landu plany zagospodarowania i programy operacyjne zgodnie z RDW. Jako, że dokumenty te dotyczą całych obszarów dorzeczy Łaby i Odry opracowania przygotowane przez stronę brandenburską w ramach realizacji RDW przedstawiono w skróconej i skondensowanej formie. W tym celu opracowano dokumentację tła wód podziemnych, w którym zestawione są szczegółowe informacje o programach monitoringu, metodyce oceny zasobów i jej wynikach. Kolejnym ważnym etapem są planowane działania w celu realizacji celów RDW.

» Dokumentacja tła wody podziemne (niemieckie)

Letzte Aktualisierung: 04.11.2015

Widok Działy

zur Themenübersicht

Kontakt:

Landesamt für Umwelt
Abteilung Wasserwirtschaft
Referat W 15
Altlasten, Bodenschutz, Grundwassergüte
Antje Oelze
Tel.: 033201/ 442-285
E-Mail an: Antje Oelze