Mezinárodní konference o povodních 2011

Hochwasserkonferenz 2011 in Potsdam: Gruppenbild (© Staatskanzlei Brandenburg)
 


 

Mezinárodní konference o povodních dne 8. června 2011 v Postupimi

V extrémním povodňovém roce 2010 byly povodněmi v Německu, České republice a Polsku napáchány obrovské škody. Na mezinárodní konferenci v Postupimi dne 8. června 2011 projednali politici a experti poznatky a závěry z roku 2010, extrémního z hlediska povodní. Účastníci přišli z Braniborska, Meklenburska-Předních Pomořan, Berlína, polských vojvodských a maršalkovských úřadů Velkopolska, Lubuské země, Dolního Slezska a Západních Pomořan, také z České republiky a Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ). 

Ministryně životního prostředí Anita Tack a ministerský předseda Matthias Platzeck při příležitosti této konference ještě jednou zdůraznili, že na pozadí povodňových událostí v celé Evropě v posledních letech, je nevyhnutelně nutné mezinárodně dohodnuté Povodňové řízení rizik. Na programu konference bylo provedení bilance dosavadní přeshraniční spolupráce a zahájení ještě silněji propojené přeshraniční spolupráce v oblastech ochrany před katastrofami, preventivní povodňové ochrany a územně plánovací povodňové ochrany.

Přeshraniční spolupráce České republiky, Polska a Německa v ochraně před povodněmi a katastrofami má být perspektivně vybudována, aby v budoucnosti byla snížena rizika způsobená povodněmi.

Letzte Aktualisierung: 22.08.2013

Widok Działy

zur Themenübersicht

Více informací:

v němčině


Kontakt:

MLUL, Referat MB 2
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
Internationale Kooperation
Dr. Jens-Uwe Schade
Pressesprecher
Tel.: 0331/ 866 -7016
E-Mail an Dr. Schade