MLUL

Aufgaben

Fachübergreifende Themen

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Verwaltung und Service

Międzynarodowa konferencja powodziowa 2011

Hochwasserkonferenz 2011 in Potsdam: Gruppenbild (© Staatskanzlei Brandenburg)


 
 

Międzynarodowa konferencja powodziowa w dniu 8 czerwca 2011 w Poczdamie

Rok ekstremalnych powodzi 2010 wyrządził w Niemczech, Czechach i w Polsce gigantyczne szkody. Podczas Międzynarodowej konferencji powodziowej Kraju Związkowego Brandenburgii, która odbyła się 8 czerwca 2011 w Poczdamie politycy i eksperci omawiali informacje i wnioski, wynikające z roku ekstremalnych powodzi 2010. Uczestnicy konferencji przybyli z Brandenburgii, Meklemburgii - Pomorza Przedniego, Berlina, województwa Wielkopolskiego, Lubuskiego, Dolnośląskiego i Zachodniopomorskiego oraz z Czech, reprezentowana była również Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry (MKOO).

Minister ds. środowiska Pani Anita Tack oraz Pan Premier Matthias Platzeck przy okazji Konferencji raz jeszcze podkreślili, iż mając na uwadze występujące w ubiegłym roku na skalę ogólnoeuropejską powodzie, konieczne jest uzgodnienie międzynarodowego planu zarządzania ryzykiem powodziowym. Celem konferencji było sporządzenie bilansu dotychczasowej współpracy transgranicznej oraz zainicjowanie na regionalnej płaszczyźnie politycznej, jeszcze silniejszych relacji transgranicznych w zakresie ochrony przed klęskami żywiołowymi, ochrony przeciwpowodziowej oraz w zakresie uwzględnienia ochrony przeciwpowodziowej w planach zagospodarowania przestrzennego.

Współpraca transgraniczna pomiędzy Czechami, Polską a Niemcami w zakresie gospodarki wodnej, ochrony przeciwpowodziowej oraz ochrony przed klęskami żywiołowymi wymaga perspektywicznego rozszerzenia na wszystkich płaszczyznach po to, aby zminimalizować na przyszłość ryzyko powodzi.

Letzte Aktualisierung: 22.08.2013

Widok Działy

zur Themenübersicht

Dalsze informacje:

po niemiecku


Kontakt:

MLUL, Referat MB 2
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
Internationale Kooperation
Dr. Jens-Uwe Schade
Pressesprecher
Tel.: 0331/ 866 -7016
E-Mail an Dr. Schade