Unijna dyrektywa w sprawie zarządzania ryzykiem powodziowym


 

Unijna dyrektywa w sprawie zarządzania ryzykiem powodziowym i jej realizacja na terenie kraju związkowego Brandenburgia

W ramach „Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim” ustalono po raz pierwszy w skali Europy jednolite, spójne wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem powodziowym. Celem jest zmniejszenie ryzyka powodziowego dla ludzkiego zdrowia, środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej oraz jego opanowanie. Dyrektywa stanowi reakcję Komisji Europejskiej na ekstremalne zdarzenia powodziowe, do jakich doszło w ostatnich latach w wielu europejskich dorzeczach. 

Dyrektywa przewiduje koordynację z unijną Ramową Dyrektywą Wodną, przy czym koncentruje się ona na możliwościach poprawy wydajności i wymiany informacji oraz uzyskania efektu synergii i wspólnych korzyści. 

Na mocy ustawy dotyczącej nowego uregulowania prawa wodnego z dnia 31 lipca 2009 roku dyrektywa w sprawie zarządzania ryzykiem powodziowym została wdrożona do prawa niemieckiego.

Realizowana będzie w trzech etapach. Harmonogram państw członkowskich wygląda następująco: 

» do 22 grudnia 2011 roku: Tymczasowa ocena ryzyka powodziowego
» do 22 grudnia 2013 roku: Rodzaje zagrożenia i ryzyka
» do 22 grudnia 2015 roku: Plany zarządzania ryzykiem i działania (po niemiecku)

Letzte Aktualisierung: 04.06.2018

Widok Działy

zur Themenübersicht

Informacje specjalistyczne:


Pozostałe informacje (po niemiecku):

Podstawy prawne


Kontakt:

MLUL, Abteilung Wasser und Bodenschutz
Referat 24
"Hochwasser, Stabilisierung Wasserhaushalt"
E-Mail an das Referat