Polityka

Ministerstwo rozwoju Brandenburgii

 


 

Na Ministerstwie Rozwoju Wsi, Środowiska i Rolnictwa spoczywa poważna odpowiedzialność za kraj związkowy. Wskazują na to już obszary polityki zawarte w jego nazwie. W trakcie trwania VI kadencji brandenburskiego Landtagu (lata 2014-2019) naczelna administracja rolniczo-środowiskowa znowu połączona została pod jednym dachem. Za połączeniem rolnictwa i środowiska przemawia bliskość tematyczna, zainteresowanie różnych podmiotów na terenach wiejskich, a także koniec końców to, że środowisko naturalne swoje zasadnicze źródła wsparcia ma w administracji rolniczej.

Ministerstwo postrzega się z jednej strony wyraźnie jako partner dla graczy działających na obszarach wiejskich – do zadań administracji należy zatem nie tylko reagowanie na wyzwania i zapytania, lecz również opracowywanie aktywnie z grupami społecznymi rozwiązań skrojonych do potrzeb kraju związkowego. Z drugiej zaś strony różnorodność gatunkowa, rolnictwo, lasy, powietrze, gleba i woda to zagadnienia przekrojowe dotyczące każdego z nas. W bieżącej kadencji rząd krajowy kładzie nacisk – prócz edukacji i nauki – zwłaszcza na dziedziny, które stanowią warunek dalszej rozbudowy państwowej infrastruktury (np. budowa wałów i gospodarka wodna) oraz rozwoju gospodarki (np. ochrona przed imisją).

Z opracowywanych przez ministerstwo programów pomocowych mających na celu poprawę infrastruktury wiejskiej – finansowanych ze środków unijnych, federalnych i krajowych – korzysta rodzima gospodarka oraz sektor usługowy. Rozwój wsi może przyczynić się w ten sposób do tego, iż życie na wsi pozostanie atrakcyjną alternatywą do życia w mieście i że dla mieszkających tu ludzi wieś będzie wciąż miejscem ich stałego pobytu. Finalnie nie tylko sami Brandenburczycy będą mieli coś z tego, lecz także wielu turystów odwiedzających te strony. I tak rozwój wsi nieprzypadkowo pojawia się w nazwie ministerstwa obok środowiska i rolnictwa – jako swoisty łącznik symbolizuje on też wieloaspektowy rozwój Brandenburgii jako kraju związkowego niemającego statusu miasta-kraju.

Letzte Aktualisierung: 31.05.2016

Widok Działy

zur Themenübersicht

Kontakt:

MLUL, Referat MB 2
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
Internationale Kooperation
Dr. Jens-Uwe Schade
Pressesprecher
Tel.: 0331/ 866 -7016
E-Mail an Dr. Schade